Tham gia TEAM hỗ trợ đầu tư tiền điện tử của Thế Khương

Group này dành cho bạn nếu :

  • Bạn có vốn $1000 trở lên để đầu tư tiền điện tử
  • Là người mới, không biết mua altcoin nào trữ (Hoặc nên vào sàn ủy thác nào)
  • Còn yếu về thao tác cần hướng dẫn cụ thể
  • Cần chia sẻ dự án mới nếu có, kênh thông báo cập nhật hàng ngày.
  • Cần 1 group kín thảo luận về những dự án đã tham gia/ các loại coin
  • Đặc biệt : Chiến thuật tiềm năng X10 tài khoản (ROI hơn 1000%) trong 1 năm

Bạn gửi 500.000 VNĐ vào số tài khoản dưới đây. Số tiền này không phải là chi phí cho mình mà chia ra 2 phí sau :


1/ 60% cho người hỗ trợ tại địa phương bạn : Team sẽ sắp xếp đội ngũ ở tỉnh thành bạn đang sinh sống hỗ trợ trọn đời cho bạn, giải thích tất cả các vấn đề xoay quanh đầu tư & hướng dẫn thao tác

2/ 40% cho đội ngũ quản lý : Để giúp cộng đồng về đầu tư lớn mạnh, team cần những đội phụ trách marketing, truyền thông và quản lý đội ngũ. Và họ không thể hoạt động phi lợi nhuận.

0471000320475 - DINH THAO DOAN TRANG

Sau khi hoàn tất việc chuyển khoản vui lòng làm theo các bước sau :

1/ Tải ứng dụng Telegram (Khuyên bạn nên tải cho cả điện thoại và máy tính) để được add vào group & liên hệ với người hỗ trợ bạn.

2/ Add số điện thoại +84946884727 vào danh bạ (ZEUS), gửi hóa đơn cho ZEUS, bạn ấy sẽ giúp bạn vào nhóm và phân công người hỗ trợ cho bạn.