Kinh doanh trên Shopee không phải lúc nào cũng thuận lợi và có đơn hàng đều đặn mỗi ngày, để trở thành một seller có nhiều đơn hàng bạn sẽ cần phải kết hợp tối ưu các hình thức marketing để gia tăng đơn hàng tối đa. Dưới đây là ...