Gửi thông điệp đến Thế Khương

Tuy bận rộn với nhiều dự án MMO, kinh doanh. Tuy nhiên, mình sẽ vẫn cố gắng phản hồi lại thông điệp của bạn trong 24h

Từ chối phản hồi

Mình sẽ không phản hồi lại bạn nếu:

  • Hỏi về các nội dung bài viết trên Kiemtiencenter: Ở mỗi bài viết đã có mục bình luận, bạn có thể đặt câu hỏi ở đó chứ không cần thiết liên hệ riêng với mình.
  • Hỗ trợ 1-1: Hiện mình không có chính sách hỗ trợ 1-1 cho bất cứ ai. Nếu bạn cần mình "chăm sóc" chu đáo hơn, có thể tìm đến Special 2.0
  • Câu hỏi quá chung chung: Thông điệp của bạn phải được trình bày chi tiết về 1 vấn đề cụ thể.