SEO là công việc mà dù cho bạn đang kinh doanh, kiếm tiền online, ... đều cũng sẽ muốn đạt đến "cảnh giới" cao nhất của nó, đó là đưa website có mặt trong TOP vị trí trên những trang kết quả đến từ các bộ máy tìm kiếm lớn ...