evondev, Author at Kiemtiencenter

All Posts by evondev

About the Author

Mình tên là Tuấn với nickname hay gọi là EvonDev. Mình là một Frontend Developer, ngoài ra mình còn viết blog và làm youtube với brand là evondev. Mình thích chia sẻ kiến thức tới cộng đồng, giúp đỡ các bạn theo ngành này có thể học hỏi nâng cao trình độ hơn mỗi ngày. Hi vọng kiến thức của mình sẽ giúp các bạn cải thiện được nhiều nhất có thể.

HỌC MMO, KINH DOANH A-Z