Cẩm năng chuyển Hosting/VPS toàn tập by Kiemtiencenter

Category Archives for "Chuyển Hosting"

Sep 15

Chuyển trang web từ hosting Cpanel về VPS Linux trong 30 phút

By Thế Khương | Chuyển Hosting , Hosting - Domain

Hãy xem video dưới đây, còn bài viết này sẽ để lưu lại những ghi chú & câu lệnh cần thiết. Vultr là một nhà cung cấp máy chủ khá tốt, dạo này mình thấy có rất nhiều bạn chuyển từ shared hosting qua sử dụng VPS rất nhiều. Thường thì những bạn này đã […]

Tiếp tục đọc bài viết này